Bærekraft er forankret i virksomhetsplanen

2024 blir året for Palmer Groups første bærekraftsrapport, og er også året hvor arbeidet med bærekraft er forankret i virksomhetsplanen.

Code of Conduct

Som norsk grossist som leverer produkter til Vinmonopolet plikter vi oss til å følge amfori BSCI Code of Conduct, og å sørge for at våre underleverandører har kunnskap om - og etterlever kravene.


Aktsomhetsvurdering i fem steg

Palmer Groups prosess for aktsomhetsvurdering består av fire steg:

1. Kartlegging av risiko for negative konsekvenser
2. Vurdering og prioritering av risiko
3. Utvikling av tiltak for å forebygge og begrense risiko
4. Implementering og oppfølging av tiltak
5. Rapportering


1. Kartlegging av risiko for negative konsekvenser

Palmer Group forplikter seg til å sikre at alle våre leverandører som leverer varer til Vinmonopolet oppfyller kravene til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Jordbrukssektoren har tidligere hatt utfordringer knyttet til dette, og vi ønsker derfor å sikre at våre leverandører ikke bryter disse kravene.

Vi har signert en leverandøravtale med Vinmonopolet som krever at alle våre produsenter har signert deres Code of Conduct. Videre bruker vi amforis "Countries' Risk Classification" for å vurdere hvor stor risikoen for negative konsekvenser er for hvert land. Vi har også brukt en rapport initiert av Vinmonopolet levert av VERISK Maplecroft for å kartlegge risikoen for leverandørenes respektive land.

2. Vurdering og prioritering av risiko

I første omgang har vi kartlagt risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos produsentene som er en del av jordbrukssektoren og som leverer varer til Vinmonopolet. Deretter prioriterer vi hvilke land og produsenter vi skal fokusere på for konkrete oppfølgingstiltak. Disse prioriteringene baserer seg på alvorlighetsgrad og sannsynlighet for brudd på menneskerettigheter, samt vår evne og mulighet til å kunne gjøre reelle forbedringer. Der hvor vår påvirkningskraft er lav kan vi foreslå at leverandøren utfører tiltak gjennom samarbeidspartnere og deltakelse i relevante nettverk. Vi forplikter oss gjennom Vinmonopolets Code of Conduct til å følge opp våre underleverandører, gjennomføre aktsomhetsvurderinger og gi Vinmonopolet informasjon om relevante forhold.

3. Utvikling av tiltak for å forebygge og begrense risiko

Vi tilstreber å jobbe sammen med våre leverandører med sikte på kontinuerlige forbedringer og varige løsninger. For å få dette til må vi være i et kontraktsforhold; uten dette forsvinner vår mulighet til å stille krav om forbedringer. Gjennom vår kontrakt med leverandørene har vi kontraktfestet et krav om at Code of Conduct skal være erkjent og signert.

4. Implementering og oppfølging av tiltak

Har vi indikasjoner om brudd på vår Code of Conduct hos en bestemt produsent eller dens underleverandører, eller hvis vi anser risikoen for å være høy, setter vi inn oppfølgingstiltak direkte overfor produsenten og eventuelle underleverandører. Et av tiltakene vi streber etter å tilby alle produsentene våre er kurs og opplæring innenfor ESG. Et eksempel på dette er at vi på eget initiativ inviterte alle leverandørene våre som var tilstede under Palmers store smaksmesse 2023 på et foredrag med Vinmonopolet om bærekraft og anstendig arbeid. I tillegg deler vi også alltid kurs i regi av Vinmonopolet for leverandører om ulike problematikker. Vi forsøker også alltid å besøke alle leverandørene våre fysisk og snakke med flere arbeidere mens vi er tilstede. Tiltakene beskrevet ovenfor retter seg mot produkter vi allerede har i vårt sortiment.

5. Rapportering

I det tilfellet hvor det kartlegges et brudd på Vinmonopolets Code of Conduct av vesentlig art vil Vinmonopolet alltid kreve at leverandøren utarbeider en handlingsplan som beskriver hvilke tiltak som skal gjennomføres for å utbedre arbeidet. Dersom det avdekkes brudd for produkter som ikke er tilgjengelig gjennom Vinmonopolet, men f.eks. kun gjennom horeca, vil vi selv kreve at leverandøren utarbeider en handlingsplan. Dersom leverandøren ikke gjennomfører dette vil det kunne føre til oppsigelse av avtalen.


Kommunikasjon

Palmer Group AS har som ambisjon å være en forgjenger i ESG-arbeidet i vår bransje. I tillegg til å etterleve Åpenhetsloven, som er lovpålagt, skal vi i år gi ut vår første bærekraftsrapport hvor vi blant annet har satt oss mål og lagt en plan for hvordan vi skal jobbe for å bidra til å nå FNs klimamål.


Alle spørsmål og henvendelser kan rettes til vår markedsansvarlig.

Hanne-Line Akslen Emblem

Markedsansvarlig

Telefon

+47 414 81 867

E-postadresse

hanne-line@palmer.no